Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật.

Điều khoản sử dụng & chính sách bảo mật website Xuanngoccenter.com

Dưới đây là điều khoản sử dụng & chính sách bảo mật tại website Xuanngoccenter.com

Điều khoản sử dụng website xuanngoccenter.com:

  • Mọi người đều có quyền truy cập hết tất cả tài nguyên và số trang trên website xuanngoccenter.com
  • Các tài nguyên, kiến thức đều là miễn phí.
  • Nói không với spam, văng tục, chửi bậy.
  • Cần tuân thủ việc sử dụng Internet theo quy định của nhà nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam và quy định an toàn trong việc sử dụng Internet của bộ thông tin và truyền thông ban hành.
  • Mọi sự sao chép, coppy đều là vi phạm luật bản quyền sở hữu trí tuệ. Cần xin phép chủ tác giả trước khi sao chép hoặc lấy 1 phần nội dung.
  • Tuân thủ nghiêm ngặt quy định do tác giả website/ blog đề ra. Những tài khoản cá nhân vi phạm sẽ bị xóa mà không thông báo trước.

Chính sách bảo mật website Xuanngoccenter.com

Mọi người sử dụng internet tự có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của mình.

Chủ blog có  trách nhiệm gìn giữ và bảo mật thông tin. Các loại thông tin bao gồm: thông tin cá nhân, địa chỉ email, số điện thoại…

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng tại website…

Mỗi người hãy nâng cao và tự trang bị cho mình những kiến thức để bảo vệ thông tin cá nhân tránh để kẻ xấu xâm hại, lợi dụng.

Vì một cộng đồng blogger vững mạnh.